Výkup vozidiel, aut, automobilov

Vaše vozidlo vykúpime v hotovosti

Stačí ak uvediete podrobné informácie o vašom vozidle na emailovú adresu mlcar@mlcar.sk, alebo využijete telefonický kontakt. Vozidlo vám oceníme a obratom dostanete odpoveď o najvyššej možnej výkupnej cene. Ponúkaná cena je informatívna, spresníme ju po prehliadke vozidla.

 • vozidlá vykupujeme ihneď
 • peniaze za vozidlo vyplatíme ihneď v hotovosti/prevodom na účet.
 • vykupujeme všetky značky a modely automobilov
 • súkromné aj firemné vozidlá – balíky vozidiel, vozový park firmy
 • poškodené vozidlá
 • vozidlá, ktoré sú v leasingu, úvere, exekučnom konaní -vyplatíme dlžnú sumu a rozdiel doplatíme v hotovosti
 • v rámci výkupu ponúkame ústretové ceny
 • preberáme všetky záruky za vykúpené vozidlo

Doklady potrebné k výkupu vášho vozidla

 • osvedčenie o vozidle: časť I + časť II, prípadne malý a veľký technický preukaz
 • technická a emisná kontrola, kartičky + protokoly (platnosť nie je podmienkou)
 • povinné zmluvné poistenie (stačí takzvanú „bielu kartu” prípadne zmluvu)
 • v prípade, že bolo vozidlo predmetom leasingu, je potrebné ukončenie leasingu, splnomocnenie leasingovej spoločnosti a výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti (notárom overené)
 • splnomocnenie na prepis vozidla (podpis vlastníka vozidla – overený notárom v prípade zastupovania
 • servisná knižka, prípadne faktúry zo servisu

Súkromná osoba (nepodnikateľ)

– dva doklady totožnosti(vodičský preukaz, občiansky preukaz)
– splnomocnenie na prepis vozidla

Fyzická osoba (živnostník)

– dva doklady totožnosti(vodičský preukaz, občiansky preukaz)
– živnostenský list (originál alebo overená kópia, v prípade zmeny adresy sídla, aj všetky dodatky)
– splnomocnenie na prepis vozidla

Právnická osoba (spol. s.r.o., družstvá a pod.)

– výpis z obchodného registra (originál alebo overená kópia, nie starší ako 3 mesiace)
– dva doklady totožnosti osoby oprávnenej konať (štatutárny orgán prípadne konateľ)
– splnomocnenie na prepis vozidla (v prípade, že konatelia rozhodujú spoločne, je potrebné splnomocnenie od obidvoch subjektov)